بازاریابی محتوا

بازاریابی محتوا

محتوای دیجیتال

تهیه پرسونا مخاطب 90%
تولید محتوا 80%
انتشار محتوا 70%
مانیتور و تعامل 65%

بازاریابی محتوا، یک رویکرد استراتژیک برای بازاریابی است که روی تولید و توزیع محتوای با ارزش تمرکز دارد. بواسطه این رویه می‌توانید یک مخاطب از پیش تعریف شده را جذب و او را کنار خود حفظ کنید. در مرحله بعد فرآیند بازاریابی محتوایی، لازم است که فرد جذب و حفظ شده را به واسطه راهکارهایی به یک مشتری سودآور تبدیل کنید.

درصد قابل توجهی از بازاریابان از بازاریابی محتوا استفاده می‌کنند؛ زیرا ین نوع از بازاریابی در حقیقت یک استراتژی بلندمدت است که بر ایجاد یک رابطه قوی با مخاطب هدف متمرکز است و تلاش می‌کند با دادن محتوای با کیفیت به مخاطبان با آن‌ها ارتباط برقرار سازد. بازاریابی محتوا طی چند قرن گذشته راه زیادی را طی کرده است.

برنامه ریزی و استراتژی

اصلی‌ترین کارکرد بازاریابی محتوا را به طور خلاصه می‌توان جذب مشتری دانست. بنابراین برای درک ضرورت بازاریابی محتوا قبل از هر چیز باید نسبت به فرآیند تصمیم‌گیری و انتخاب محصول از سوی مشتری آگاهی پیدا کنیم و ببینیم که چه اتفاقی در این فرآیند می‌افتد. برای پیاده‌سازی بازاریابی محتوا باید دانست که هر خرید از ابتدا تا انتها دارای چهار مرحله است که به ترتیب عبارتند از: اطلاع، پژوهش، توجه و خرید.