آکادمی دیجیتال مارکتینگ

معیار بازدیدکننده ی بازگشتی

معیار بازدیدکننده ی بازگشتی

معیار بازدیدکننده ی بازگشتی برای نشان دادن تاثیر تلاش های بازاریابی محتوا حائز اهمیت است. این معیار میزان موفقیت ایجاد و حفظ مخاطبان آنلاین را نشان می دهد.

معیار بازدید اولیه

معیار بازدید اولیه

معیار بازدید اولیه نشان می دهد که افراد چگونه وب سایت شما را پیدا میکنند و در اولین بازدید خود چقدر درگیر (به معنای مثبت، تعامل سازنده) می شوند

معیار آگاهی از برند

معیار آگاهی از برند

آگاهی از برند یکی از مهمترین معیارهای موفقیت هر کسب و کاری است که برای سنجش این معیار نیاز به مانیتورینگ شبکه های اجتماعی و موتورهای جستجو می باشد.

نقشه حرارتی سایت چیست؟ معرفی ابزارهای نقشه ی حرارتی

نقشه حرارتی سایت چیست؟ معرفی ابزارهای نقشه ی حرارتی

نقشه ی حرارتی سایت چیست؟ معرفی انواع آن و ابزارهای ایجاد نقشه ی حرارتی در سال 2019